Testsida för direktdemokraterna i Sverige

Primary tabs

Detta är en fake-sida som visar hur vi kan använda Det gamla Drupalbaserade systemet från Demoex som ett beslutsförberedenade forum för Direktdemokraterna. 

Denna sida är upplagd som en wiki, vilket innebär att man här kan lägga förslag, som andra kan gå in och felanmäla och förbättra. Man kan också med problem gå tillbaka till tidigare versioner, om någon gör en förbättring som förslagsställaren inte håller med om.

Varje entry i detta system kan betygsättas, för att sedan samlad i tabeller, där man kan sortera förslagen efter när de kom in, eller vilket medelbetyg de fått. 

Detta system har ännu inte någon funktion för delegerade omröstningar. Det är enligt min mening inte det viktigaste för små föreningar som direktdemokraterna,  Detta är också ett problem som lätt kan lösas när vi får mer ekonomiska resurser.

Förut hade detta system en mycket fin funktion som hade utvecklats av Demoex f.d. webmaster Anders Fajerson, där man kunde dela up argument i för och motargument. Tyvärr har ingen medverkat till att denna modul fungerar med de versioner av Drupal som supportas för närvarande.

Om ni vill testa hur detta skulle fungera föratt lämna in ett nytt politiskt förslagska ni klicka på "denna länk"

Ni som vill kan lätt lägga in debattinlägg klicka på "add comment " nean

Man kan också ladda upp dokument. Man kan sortera förslag utifrån olika områden mm mm